Štvrtá časť — otázky a odpovede

Otázka: Aký je dátum mojej realizácie Boha?4

Sri Chinmoy: Predovšetkým, ako vieš, že si nerealizovala Boha? Všetci tu realizovali Boha. Ale je niečo, čo sa nazýva vedomá realizácia Boha a niečo, čo sa nazýva nevedomá realizácia Boha. Nevedomú realizáciu Boha už máš, pretože si vedome prijala duchový život. Keď raz prijmeš duchovný život, nevedome realizuješ Boha. Teraz musíš realizovať Boha vedome. Musíš sa modliť a meditovať vedome, dušeplne a bezpodmienečne.

Existuje pozemský kalendár a Nebeský kalendár. V pozemskom kalendári dátum tvojej realizácie Boha ešte nie je napísaný, ale v Nebeskom kalendári je už ten dátum napísaný. Avšak jedna letmá sekunda v Nebeskom kalendári znamená stovky rokov v pozemskom kalendári. Jedna milióntina sekundy v Nebeskom kalendári znamená tu na zemi stovky rokov. Pretože si duchovná hľadajúca, povedzme, že sa zaoberáš Nebeským kalendárom. Pokiaľ ide o Nebeský čas, realizuješ Boha veľmi skoro. Pokiaľ ide o pozemský čas, možno budeš musieť ešte niekoľko rokov čakať.


TDS 40-47. Nasledujúce otázky sa pýtala jedna žiačka na svoje narodeniny.