Otázka: Ovplyvňuje deti, keď majú len jedného rodiča, a ak áno, ako?

Sri Chinmoy: Keď majú deti len jedného rodiča, veľmi často ich to ovplyvňuje. Deti chcú mať otca aj matku. Iba vtedy majú pocit, že je rodina úplná. Ale na druhej strane, v stovkách prípadov sme videli, že jeden rodič je schopný dať deťom náklonnosť a lásku otca aj matky. Ak otec nežije, od matky sa očakáva, že dá deťom aj otcovskú lásku. Musí im ju dať. A keď nežije matka, otec musí prevziať aj jej úlohu. Ale ak rodič nedokáže hrať úlohu obidvoch, samozrejme to ovplyvňuje deti.