Otázka: Aký je duchovný účel toho, keď má niekto deti?

Sri Chinmoy: To úplne závisí od hľadajúceho. Hľadajúci musí počúvať vnútorný hlas. Ak vnútorný hlas povie, že dvaja hľadajúci by mali mať deti, aby sa manifestácia Boha mohla odohrať vo viacerých členoch rodiny a cez nich, môže to byť jediný duchovný účel.