Otázka: V čom vidíte hlavnú príčinu toho, že ľudia netúžia po deťoch?

Sri Chinmoy: Ľudia nechcú mať deti, pretože nechcú mať viacej zodpovednosti. Majú pocit, že čím menej zodpovednosti budú mať, tým rýchlejšie budú môcť bežať k svojmu predurčenému cieľu.