962

Deň za dňom
nás Boh neustále varuje,
aby sme sa vôbec nepriatelili
s nocou nevedomosti.