961

Moje krídla spoliehania sa na Boha
ma vždy zanesú
do Božieho najvyššieho Paláca.