874

Slabí žiaci neveria
svojmu Majstrovi,
keď povie,
že im skrátil vzdialenosť.