873

Naše srdce potrebuje
bezsennú a bezdychú oddanosť Bohu,
aby raz a navždy porazilo
nepokojnú myseľ.