36

Ašpirácia sa stáva sklamaním,
keď chceme naplniť svoj život
svojím vlastným zúfalým spôsobom.