35

Na dosiahnutie Božieho Paláca
nepotrebuješ vonkajšieho sprievodcu,
ale vnútorný plač.