284

Keď neašpirujem,
keď sa nemodlím 
a keď nemeditujem,
moja myseľ sa stáva ťažkým bremenom
zbytočného sklamania.