283

Nehľadám korunu,
ktorú vyrobil človek,
ale bezsenne a bez dychu túžim
po Božom Súcitnom Oku.