Scéna 5

(Stajňa v Betleheme.)

JOZEF: Beda, toto mesto je preplnené. Všetky hostince a hotely sú obsadené. Nemajú pre nás miesto. Čoskoro sa staneš matkou dieťatka a pretože veríme v anjela Gabriela, môžeme s určitosťou povedať, že to dieťa bude Pánom celého sveta. Teraz sme však žobráci a žobráci si nemôžu vyberať. Takže sa uspokojme so stajňou, ktorú nám poskytli. Beda, chovajú tu dobytok a naše dieťa sa narodí o deň či dva. Samozrejme, keď sa naše dieťa narodí, budeme ho musieť dať do jasličiek vedľa kráv a volov. Naozaj, toto je najväčšia irónia osudu, že Pán Vesmíru začína svoju pozemskú púť so zvieratami a pokornými tvormi. Naozaj som znepokojený.

MÁRIA: Všetko bude v poriadku. Neutápaj sa v zbytočných obavách. Náš Najvyšší Pán je vždy milosrdný.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Syn.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Madal Bal v roku 1994.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Syn, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »