Scéna 4

(Nazaret. Tesár Jozef má sen. Vstúpi anjel.)

ANJEL: Jozef, ty si ten najšťastnejší človek na svete. Tvoja manželka Mária bude mať onedlho dieťa.

JOZEF: Počkaj, anjel! To, čo hovoríš, je absurdné. Predovšetkým, ešte som sa s Máriou neoženil. A ak je pravda to, že čaká dieťa, napriek najhlbšej láske, ktorú k nej cítim, nemienim čeliť vlnám neľútostnej kritiky verejnosti tým, že si ju vezmem. Konečne, kto by sa chcel vystaviť hrozným škandálom?

ANJEL: Máriino dieťa bude božským dieťaťom. Musíš si ju zobrať. Pretože to bude Boží milovaný syn, jeho božskosť môže ľahko prekonať všetky ľudské zákony a pravidlá. Varujem ťa, Jozef, nekonaj ako vyložený blázon. Prijmi Máriu. Ožeň sa s ňou. Prehlás ju za svoju vlastnú. Tvoj syn sa bude volať Ježiš. To znamená spasenie. Jej syn, i ktorý je rovnako aj tvojím synom, bude Kráľom Izraela. Osvieti celý svet.

JOZEF: Klaniam sa tvojej hlbokej múdrosti, anjel. Mária a ja budeme jednotní a neodlúčiteľní. Ale vieš, ja som iba jednoduchý človek, úprimný a pokorný človek.

ANJEL: Jozef, páči sa mi tvoja prostota, mám rád tvoju úprimnosť, milujem tvoju pokoru.

JOZEF: Anjel, chcem sa ťa na niečo spýtať. Prosím, odpovedz mi úprimne. Ako často vidíš Boha?

ANJEL: Boha vidím pri mimoriadnych príležitostiach.

JOZEF: Mal som dojem, že vidíš Boha denne.

ANJEL: Ach nie, my anjeli nie sme takí šťastní ako kozmickí bohovia. Tí vidia Boha denne.

JOZEF: Čo ty a tvoji anjelskí druhovia vlastne robíte?

ANJEL: Robíme niektoré veci pre Boha a tiež pre ľudí. Prinášame dolu Božie posolstvá od kozmických bohov a ponúkame ich ašpirujúcim ľudským bytostiam. Tajne inšpirujeme ľudské bytosti hlbokou inšpiráciou a zapaľujeme v nich plameň ašpirácie.

JOZEF: Povedz mi jasne, ak je to možné, čo vlastne vy anjeli ste.

ANJEL: Sme z Božej veľkej Lásky a sme pre ľudský vysoký sľub.

JOZEF: Akí ste veľkí!

ANJEL: Mýliš sa, Jozef. Povedz len, akí sme šťastní. Boh nás vedome poveruje, aby sme Mu slúžili v človeku. Človek nás nevedome vzýva, aby sme mu ukázali cestu k Transcendentálnemu príbytku Boha.

JOZEF: Prepáč, že zmením tému.

ANJEL: To je úplne v poriadku.

JOZEF: Naozaj si myslíš a cítiš, že môj syn Ježiš bude Kráľom Izraela?

ANJEL: Nemyslím si to, necítim to. Jasne vidím, že tvoj syn Ježiš bude Kráľom Izraela. Viac než to. Bude božským Vládcom celého sveta. A navždy bude ovládať vedomie zeme silou svojej lásky.

(Jozef zopne ruky a pokloní sa anjelovi. Anjel ho požehná.)

Nech Boh, stvoriteľ všetkého dobrého, požehná tvoje oddané srdce.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Syn.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Madal Bal v roku 1994.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Syn, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »