Scéna 6

(Noc už veľmi pokročila. Niekoľkí pastieri strážia svoje ovce na poli neďaleko Betlehema.)

PRVÝ PASTIER: Pozrite, pozrite, drahí priatelia! Aké jasné svetlo je na oblohe!

DRUHÝ PASTIER: Pozrite, pozrite! Anjel Pána sa k nám rýchlo blíži.

TRETÍ PASTIER: Pozrite, anjel stojí priamo pred nami.

TRAJA PASTIERI: Beda, neznámy strach mučí naše srdcia.

ANJEL: Ó, milí, prostí a úprimní pastieri, odhoďte svoj neopodstatnený strach. Prišiel som k vám so správou o veľkej radosti. Dnes a práve dnes sa narodil náš Spasiteľ. Narodil sa v Betleheme, je to celkom blízko nás. Novorodené božské dieťa leží v maštali hostinca. Je to Kristus Pán, ten pomazaný Kráľ. Hľaďte a dívajte sa, čo robia moji anjelskí druhovia.

PASTIERI: Ó, tancujú, chválorečia a spievajú: „Sláva Bohu na Výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom, v ktorých Boh našiel zaľúbenie.“ Je to nádherné, nádherné! Ponáhľajme sa do Betlehema a pozrime si tú nádheru.

(Všetci odídu.)

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Syn.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Madal Bal v roku 1994.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Syn, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »