Scéna 2

(Máriin domov. Vstúpi anjel.)

ANJEL: Mária, Mária, mám pre teba veľmi zvláštny odkaz zhora.

MÁRIA: Zvláštny v akom zmysle?

ANJEL: Zvláštny v božskom zmysle, v osvecujúcom zmysle.

MÁRIA: Ach, potom mi to povedz, povedz mi to.

ANJEL: Mária, rastie v tebe Pán.

MÁRIA: Pán?

ANJEL: Pán Vesmíru.

MÁRIA: Neverím ti. Jednoducho nemôžem uveriť svojim ušiam. Nemuč ma, preboha!

ANJEL: Ja ťa mučím, Mária?

MÁRIA: Áno. Prúd strachu mučí moje srdce. Vulkán pochybností mučí moju myseľ.

ANJEL: Neboj sa, to ti nepristane. Neoddávaj sa pochybnostiam, pretože ani to ti nepristane, Mária. Poviem ti tajomstvo: stelesňuješ Nekonečnosť, tvoje srdce je Večnosťou, tvoj život je Nesmrteľnosťou. Ježiš, syn Boží je v tebe, Mária. Zachráni svoj národ. Bude naveky vládnuť celému šíremu svetu. Chceš vedieť ako?

MÁRIA: Ako?

ANJEL: Nebude vládnuť svetu silou meča. Bude vládnuť svetu silou svojho srdca, silou svojej lásky.

MÁRIA: Sila srdca a sila lásky: sú to dve odlišné veci?

ANJEL: Nie, sú jedným. Srdce je láska. Láska je srdce.

MARIA: Konečne som naozaj šťastná. Dal si mi najvyšší odkaz. Čo ti môžem dať ja?

ANJEL: Nič. Len ver tomu, čo som ti povedal.

MÁRIA: Teraz ti verím. Prijímam tvoj odkaz veľmi vďačne.

ANJEL: Mária, to, že prijímaš môj odkaz, je mojou najväčšou odmenou. Mária, ty si nepoškvrnená. Si veľká. Si božská. Mária, skôr než odídem, odovzdám ti ešte jednu dobrú správu. Tvoja sesternica Alžbeta bude mať tiež dieťa.

MÁRIA: Nádherné, nádherné! Čoskoro ju navštívim.

ANJEL: To je naozaj vynikajúca myšlienka.

(Anjel odíde.)

MÁRIA: Ó, Pane, dávaš mi svojho milovaného syna. Ja som nevedomá žena. Neviem nič. Ale viem, že Ty si samé Odpustenie, samý Súcit a samá Láska.

(Mária spieva.)

Ach, ľahké je spoznať
Svetlo Odkazu môjho Najvyššieho,
jednoduché je vykonať Jeho žiarivú a napĺňajúcu Úlohu.
Vo mne teraz spieva a hrá Jeho Nektárový deň.
Môj Cieľ a ja sa budeme slniť na oblohe jeho Slávy.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Syn.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Madal Bal v roku 1994.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Syn, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »