54.

Moja modlitba hovorí:
„Bože, kde si?“
Moja meditácia hovorí:
„Bože, kde nie si?“