Môj život modlitby. Moje srdce meditácie

Návrat na bsah

1. časť

1.1

Modlím sa,
aby som každý deň mohol učiť
svoju myseľ.


PLM 1-17. Prvých 17 modlitieb v tejto knihe bolo napísaných 17. septembra 1981 v New Yorku..

2.

Modlím sa
aby som bol schopný myslieť
nekonečne viac
na svojho ašpirujúceho priateľa,
svoje srdce,
než na svojich neašpirujúcich
a nespoľahlivých nepriateľov:
letargické telo,
agresívny vitál
a pochybujúcu myseľ.

3.

Modlím sa,
aby sa hluché dni
a slepé noci môjho života
skončili.

4.

Modlím sa,
aby som nikdy nepochyboval
o svojom vnútornom kapitánovi:
svojej duši.

5.

Modlím sa,
aby som mohol prijímať
len Božiu Lásku,
ktorú mi celý svet
nemôže ani dať,
ani zobrať.

6.

Modlím sa,
aby som nezabudol,
čo mám
vo svojom svete ašpirácie:
mier.

7.

Modlím sa,
aby som nezabudol,
čím som
vo svojom svete realizácie:
láskou.

8.

Modlím sa,
aby som si pamätal
len jednu vec:
Božie Odpustenie
ma každý deň ochraňuje.

9.

Modlím sa,
aby sa Slnko Božieho Súcitu
nikdy neskrylo
v mojich mentálnych oblakoch.

10.

Modlím sa,
aby som nepreceňoval
svoju lásku k Bohu.

11.

Modlím sa,
aby som nepodceňoval
Božiu Lásku ku mne.

12.

Modlím sa,
aby moja pýcha
nikdy nezneužila
More Božieho Súcitu.

13.

Modlím sa,
aby moja nečistota
nikdy nezneužila
Oblohu Božieho Odpustenia.

14.

Modlím sa,
aby som každý deň
mohol študovať
umenie odnaučiť sa
vedome
a oddane.

15.

Modlím sa,
aby som každý deň
dokázal zobrať
tridsaťjeden minút
z továrne mojej mysle,
aby som sa mohol hrať
so svojím Milovaným Najvyšším.

16.

Modlím sa,
aby som nesklamal
svojho Milovaného Najvyššieho
na konci
svojej cesty.

17.

Modlím sa,
aby som sa úplne
a bezpodmienečne odovzdal
svojmu Milovanému Najvyššiemu
na samom začiatku
úsvitu svojej Nebeskej cesty.

2. časť

18.2

Moja meditácia
je rozhovor bezzvukého zvuku
mojej duše
s mojím vnútorným Kormidelníkom.


PLM 18-50. Nasledujúcich 33 básní o meditácii bolo napísaných 11. marca 1989 v New Yorku.

19.

Moja meditácia
je veľmi krásnym
a mocným snom mojej duše
o prejavení Boha
na zemi.

20.

Moja meditácia
je radostnou a tichou
spomienkou môjho srdca na Boha.

21.

Moja meditácia
je piesňou môjho srdca
o dokonalom uspokojení Boha.

22.

Moja meditácia
je okamžitým odchodom pochybností
mojej mysle.

23.

Moja meditácia
je okamžitým osvietením nevedomosti
a oslobodením spútanosti
mojej mysle.

24.

Moja meditácia
je expedíciou môjho vitálu
stúpajúceho
k vrcholu Everestu.

25.

Moja meditácia
je úplne prvým
a nikdy, nikdy nie posledým
Božím Útočiskom a Ochranou
môjho vitálu.

26.

Moja meditácia
je ranným úsmevom
môjho tela.

27.

Moja meditácia
je energiou zaplavená pevnosť
môjho tela.

28.

Moja meditácia
je intenzívnym a hlbokým zážitkom
blaženosti môjho života.

29.

Moja meditácia
je bezsennou ochotou, odovzdaním
a vďačnosťou môjho života
môjmu Milovanému Najvyššiemu.

30.

Meditujem, meditujem
a meditujem,
aby som mohol rýchlo,
veľmi rýchlo plávať
proti prúdu túžob
svojej mysle.

31.

Meditujem, aby som naplnil
sen svojho modro-zlatého vtáka duše
o prejavení Boha
tu na zemi.

32.

Meditujem, aby som dušeplne ponúkol
slzy oddanosti
môjho čistého srdca
a úsmevy odovzdania
môjho spontánneho života
svojmu Najvyššiemu Kormidelníkovi.

33.

Meditujem,
aby som sa mohol naučiť
stovky dušeplných,
srdce ponúkajúcich piesní
priamo od Boha,
Najvyššieho Speváka.

34.

Meditujem, aby som bol
v milujúcej spoločnosti
stúpajúcich plameňov
ašpirácie môjho srdca
a šíriacej sa vône
zasvätenia môjho života.

35.

Počas svojej meditácie,
sledujem nebezpečný boj
medzi záplavou pochybností
mojej mysle
a rozkvitajúcou vierou
môjho srdca.
Na moju nesmiernu radosť,
moje srdce vždy zvíťazí.

36.

Počas mojej hlbokej meditácie
moja duša odstraňuje
zbytočné vetvy neistoty
zo stromu môjho života ašpirácie.

37.

Môj Pán Najvyšší
mi opakovane povedal,
že nebude schopný
oceniť moju meditáciu,
pokiaľ budem mať
zložitú myseľ,
neisté srdce,
nepriateľský vitál
a
nečisté telo.

38.

Môj Pán Najvyšší
ma znova a znova varoval,
že moje meditácie budú
úplným zlyhaním,
ak budem prehnane prísny
k nedokonalostiam iných
a mimoriadne zhovievavý
k svojim vlastným nedokonalostiam.

39.

Moja duša mi hovorí,
že len počas
svojej dušeplnej meditácie
môžem rázne zastaviť
svoj divoký vitál,
aby necestoval
po nebezpečných diaľniciach túžob.

40.

Moja meditácia dosahuje
vrchol dokonalosti iba vtedy,
keď vidí
Božie Súcitné Oko,
Božie Odpúšťajúce Srdce
a Božie Ochraňujúce Nohy.

41.

Zavčasu ráno
sa vydávam na cestu meditácie
dušeplnými krokmi
čistoty svojho srdca

42.

Keď bezpodmienečne meditujem,
Boh ma hrdo vezie
v limuzíne Svojho Záujmu, Náklonnosti,
Lásky a Nežnosti.

43.

Keď bezpodmienečne meditujem,
Boh zo mňa robí dokonalého partnera
Svojho večne sa prekonávajúceho Sna
o Skutočnosti.

44.

Keď bezpodmienečne meditujem,
Boh ma žiada, aby som sa postavil vedľa Neho,
keď sleduje svoje univerzálne stvorenie
zo Svojho Balkóna
transcendentálnej Vízie.

45.

Keď sa vychvaľujem do neba
kvôli svojmu úžasne
úspešnému životu,
môj priateľ a veliteľ meditácia
prikazuje mojej vulkanickej pýche,
aby zomrela
pri Nohách Odpustenia
môjho sladkého Pána.

46.

Moja vysoká meditácia hovorí
môjmu srdcu:
„Kto ti hovorí, môj drahý priateľ,
že si stále
žalostne uväznený?
Nie je to pravda, nie je to pravda.“

47.

Moja dobrá meditácia hovorí
mojej mysli:
„Kto ti hovorí, moja drahá priateľka,
že si stále vydaná na milosť a nemilosť
jedovatým pochybnostiam?
Nie je to pravda, nie je to pravda.“

48.

Moja hlboká meditácia hovorí
môjmu vitálu:
„Kto ti hovorí, môj drahý priateľ,
že si stále divoko rozzúrený?
Nie je to pravda, nie je to pravda.“

49.

Moja tichá meditácia hovorí
môjmu telu:
„Kto ti hovorí, môj drahý priateľ,
že si stále obeťou
bezcennej a zbytočnej letargie?
Nie je to pravda, nie je to pravda.“

50.

Keď mám
veľmi osvecujúcu meditáciu,
môj Pán Najvyšší mi s úsmevom,
súcitne a plný požehnania hovorí:
„Moje dieťa, vezmi si zadarmo, čo chceš
   z Obchodu a Pokladnice Mojej Nekonečnosti.“

3. časť

51.3

Moja modlitba hovorí:
„Boh je veľký.“
Moja meditácia hovorí:
„Boh je dobrý.“


PLM 51-59. Nasledujúcich 9 básní o meditácii bolo napísaných 17. novembra 1991 v San Francisku.

52.

Moja modlitba a Boh
spolu plačú.
Moja meditácia a Boh
sa jeden na druhého usmievajú.

53.

Moja modlitba je mojou vierou
v Boha.
Moja meditácia je Božou vierou
vo mňa.

54.

Moja modlitba hovorí:
„Bože, kde si?“
Moja meditácia hovorí:
„Bože, kde nie si?“

55.

Moja modlitba mi hovorí,
že cestou k Bohu
je úprimnosť.
Moja meditácia mi hovorí,
že cestou k Bohu
je Boh Sám.

56.

Moja modlitba je Božím záujmom
o mňa.
Moja meditácia je mojím záujmom
o Boha.

57.

Moja modlitba je budúcim úsmevom
mojej mysle.
Moja meditácia je terajším Úsmevom
Boha.

58.

Keď sa modlím, Boh ma žiada,
aby som mal ústa zatvorené
a otvoril svoje srdce.
Keď meditujem, Boh vidí,
že dvere môjho srdca
sú otvorené dokorán.

59.

Moja modlitba je môj plač
po mojom Cieli-Bohu.
Moja meditácia je môj úsmev
Príchodu Boha.