53.

Moja modlitba je mojou vierou
v Boha.
Moja meditácia je Božou vierou
vo mňa.