24. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Tí, ktorí neveria
v Svetlo Tvojho nekonečného Súcitu
a Blaženosť Tvojho nekonečného Odpustenia
ešte nedosiahli úroveň vedomia
ľudského života.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

24. júla 1999, 8:34. Predtým, ako začal cvičiť úplný zdvih (zo zeme až nad hlavu) do 20,4 kg (45 lb) oboma rukami súčasne.