24. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Tí, ktorí neveria
v Svetlo Tvojho nekonečného Súcitu
a Blaženosť Tvojho nekonečného Odpustenia
ešte nedosiahli úroveň vedomia
ľudského života.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

24. júla 1999, 8:34. Predtým, ako začal cvičiť úplný zdvih (zo zeme až nad hlavu) do 20,4 kg (45 lb) oboma rukami súčasne.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Sri Chinmoy Centrum v roku 2002.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »