24. júla 1999 (III)

```

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

Tí, ktorí neveria

v Svetlo Tvojho nekonečného Súcitu

a Blaženosť Tvojho nekonečného Odpustenia

ešte nedosiahli úroveň vedomia

ľudského života.

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

```

24. júla 1999, 8:34. Predtým, ako začal cvičiť úplný zdvih (zo zeme až nad hlavu) do 20,4 kg (45 lb) oboma rukami súčasne.

From:Sri Chinmoy,Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7, Sri Chinmoy Centrum, 2002
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mp_7