21. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Tvoja posilňujúca Milosť ma chráni
pred ničivou tvárou nebezpečenstva.
Ponúkam Ti
modlitbyplné a dušeplné slzy
svojho vďačného srdca.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

21. júla 1999, 8:11. Predtým, ako začal vzpierať v sede oboma rukami.