19. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Nech je môj život životom povinnosti.
Nech je moja myseľ mysľou čistoty.
Nech je moje srdce srdcom krásy a vône.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

19. júla 1999, 7:50. Predtým, ako 109-krát zdvihol 181,6 kg (400 lb) jednou rukou (55-krát pravou, 54-krát ľavou).