17. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Moje oceňovanie Teba je dobré,
môj obdiv k Tebe je lepší,
moje uctievanie Teba je najlepšie,
ale moja oddanosť k Tebe
je nekonečne, nekonečne lepšia
než moje oceňovanie, môj obdiv a moje uctievanie.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

17. júla 1999, 9:08. Predtým, ako začal cvičiť úplný zdvih (zo zeme až nad hlavu) do 31,8 kg (70 lb) jednou rukou.