17. júla 1999 (III)

```

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

Moje oceňovanie Teba je dobré,

môj obdiv k Tebe je lepší,

moje uctievanie Teba je najlepšie,

ale moja oddanosť k Tebe

je nekonečne, nekonečne lepšia

než moje oceňovanie, môj obdiv a moje uctievanie.

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

```

17. júla 1999, 9:08. Predtým, ako začal cvičiť úplný zdvih (zo zeme až nad hlavu) do 31,8 kg (70 lb) jednou rukou.

From:Sri Chinmoy,Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7, Sri Chinmoy Centrum, 2002
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mp_7