8. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Musím čeliť
všetkým problémom svojho života
s odhodlanosťou svojej mysle,
ašpiráciou svojho srdca
a oddanosťou svojho života.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

8. júla 1999, 7:48. Predtým, ako začal cvičiť úplný zdvih (zo zeme až nad hlavu) do 15,8 kg (35 lb) oboma rukami súčasne a do 36 kg (80 lb) pravou rukou.