7. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Môj Pane Milovaný Najvyšší,
cítim Tvoju Prítomnosť vo svojom srdci,
aj keď sa nemodlím a nemeditujem.
Ale, môj Pane Milovaný Najvyšší,
cítim Tvoju Prítomnosť vo svojej mysli,
iba keď sa modlím a meditujem.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

7. júla 1999, 5:07. Predtým, ako 54-krát zdvihol 159 kg (350 lb) jednou rukou (25-krát pravou, 29-krát ľavou).

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Sri Chinmoy Centrum v roku 2002.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »