7. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Môj Pane Milovaný Najvyšší,
cítim Tvoju Prítomnosť vo svojom srdci,
aj keď sa nemodlím a nemeditujem.
Ale, môj Pane Milovaný Najvyšší,
cítim Tvoju Prítomnosť vo svojej mysli,
iba keď sa modlím a meditujem.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

7. júla 1999, 5:07. Predtým, ako 54-krát zdvihol 159 kg (350 lb) jednou rukou (25-krát pravou, 29-krát ľavou).