7. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Dnes si uchovám len jedinú vec
vo svojom ašpirujúcom srdci: nádej.
Dnes si uchovám len jedinú vec
vo svojom slúžiacom živote: prísľub.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší

7. júla 1999, 4:48. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 72,5 kg (160 lb) oboma rukami súčasne a 86,3 kg (190 lb) každou rukou zvlášť.