7. júla 1999

```

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

Dnes si uchovám len jedinú vec

vo svojom ašpirujúcom srdci: nádej.

Dnes si uchovám len jedinú vec

vo svojom slúžiacom živote: prísľub.

Môj Najvyšší, môj Najvyšší

```

7. júla 1999, 4:48. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 72,5 kg (160 lb) oboma rukami súčasne a 86,3 kg (190 lb) každou rukou zvlášť.

From:Sri Chinmoy,Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7, Sri Chinmoy Centrum, 2002
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mp_7