6. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Prosím, prosím, prebuď moje srdce.
Prosím, prosím, rozjasni môj úsmev.
Prosím, prosím, osvieť môj život.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

6. júla 1999, 7:17. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 54,5 kg (120 lb) oboma rukami súčasne a 72,5 kg (160 lb) každou rukou zvlášť.