6. júla 1999

```

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

Prosím, prosím, prebuď moje srdce.

Prosím, prosím, rozjasni môj úsmev.

Prosím, prosím, osvieť môj život.

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

```

6. júla 1999, 7:17. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 54,5 kg (120 lb) oboma rukami súčasne a 72,5 kg (160 lb) každou rukou zvlášť.

From:Sri Chinmoy,Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7, Sri Chinmoy Centrum, 2002
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mp_7