27.

Čo si praješ?

Prajem si blahobyt.

Medituj na univerzálnu jednotu svojho srdca.

Medituj na svoj domov jednoty sveta.

Sri Chinmoy, Medituj na, Sri Chinmoy Centrum, 1995