26.

Čo si praješ?

Prajem si samotu.

Medituj na tajný a posvätný tlkot svojho srdca.

Medituj na novosť svojej mysle a rozľahlosť svojho srdca.

Sri Chinmoy, Medituj na, Sri Chinmoy Centrum, 1995