27.

Čo si praješ?

Prajem si blahobyt.

Medituj na univerzálnu jednotu svojho srdca.

Medituj na svoj domov jednoty sveta.

From:Sri Chinmoy,Medituj na, Sri Chinmoy Centrum, 1995
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mo