14. február

Radosť Najvyššieho je mojou silou.

Láska Najvyššieho je mojím životom.

Inšpirácia Najvyššieho je mojou spásou.