13. február

Slúžiť ľudstvu je dobré. Lepšie je slúžiť Bohu. Ešte lepšie je slúžiť Bohu a ľudstvu zároveň. Najlepšie je slúžiť najprv Bohu a potom ľudstvu.