2. november

Dokonalosť nastane, keď je ašpirácia realizáciou a realizácia je prejavením.