November

1. november

Odovzdanosť musí udávať smer.

Ašpirácia musí poslúchať.