12. október

Skôr, než začneš premýšľať, spriateľ sa s ľudstvom. Skôr, začneš konať, spriateľ sa s Bohom.