12. október

Skôr, než začneš premýšľať, spriateľ sa s ľudstvom. Skôr, začneš konať, spriateľ sa s Bohom.

From:Sri Chinmoy,Meditácia: potrava pre dušu, Aum Centre, New York, 1970
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mfs