20. apríl

Kozmická vízia má existenciu, ktorú nazývame absolútna Skutočnosť. Skutočnosť má dom známy ako Vedomie. Vedomie má dva paláce: Silu a Ticho. Keď žijeme v Sile, cítime, že sa môžeme vyrovnať Bohu. Keď žijeme v Tichu, cítime, že Boh je len iné meno pre našu pozemskú a nebeskú existenciu.