20. apríl

Kozmická vízia má existenciu, ktorú nazývame absolútna Skutočnosť.

Skutočnosť má dom známy ako Vedomie.

Vedomie má dva paláce: Silu a Ticho.

Keď žijeme v Sile, cítime, že sa môžeme vyrovnať Bohu.

Keď žijeme v Tichu, cítime, že Boh je len iné meno pre našu pozemskú a nebeskú existenciu.

From:Sri Chinmoy,Meditácia: potrava pre dušu, Aum Centre, New York, 1970
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mfs