88. Majster

Ó, Pane prírody, najvyššie Slnko všetkých!
Kto, ak nie Ty, má o Tebe hovoriť?
Tvoj Úsmev Milosti po celú Večnosť
oslobodzuje ašpirujúce duše od nemého volania noci.

Jedinečná skutočnosť! Ty si kruh
od najhlbšej priepaste po nesmiernu výšku.
V tebe cítia svoj jasný prístav;
v tebe sa všetky bytosti hýbu, lietajú a vlnia.

Nemáme víziu zlatého pohľadu,
aby sme uzreli Tvoju všetko presahujúcu
mystickú Podobu;
Si Poludnie všetkých našich dní,
Nehybný Kormidelník v krutej búrke našej smrti.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Moja flauta.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo (knižne nevydané) v roku 2015.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Moja flauta, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »