77. Moje ego a moja duša

Moje ego potrebuje.
Moja duša má.

Moje ego sa pokúša.
Moja duša koná.

Moje ego pozná problém, ktorý je.
Moja duša sa stáva odpoveďou, ktorá je.

Nie som sám;
V mojom neosvietenom ja,
moje ego, moja nahá smrť.

Nie som sám;
V mojom snehobielom srdci,
moja duša a plameň môjho Ducha.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Moja flauta.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo (knižne nevydané) v roku 2015.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Moja flauta, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »