77. Moje ego a moja duša

Moje ego potrebuje.
Moja duša má.

Moje ego sa pokúša.
Moja duša koná.

Moje ego pozná problém, ktorý je.
Moja duša sa stáva odpoveďou, ktorá je.

Nie som sám;
V mojom neosvietenom ja,
moje ego, moja nahá smrť.

Nie som sám;
V mojom snehobielom srdci,
moja duša a plameň môjho Ducha.
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015