76. Čo mám robiť?

Nebo sa ma bojí.
Čo mám robiť?
Letím za jeho blaženosť
a prenikám cez blankyt.

Zem sa ma bojí.
Čo mám robiť?
Zoťal som jej strom nevedomosti,
aby som zasadil ten pravý.

Peklo sa ma bojí.
Čo mám robiť?
Môj súcit oslobodzuje jeho bolesti
z mučivého zovretia.

Moja duša sa ma bojí.
Čo mám robiť?
Viem, že večnosť tela
je istá.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Moja flauta.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo (knižne nevydané) v roku 2015.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Moja flauta, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »