65. Tvoj nektárový súcit

Si krásna, ó absolútna Bytosť.
som tvoj otrok.
Tvoje Víťazstvo je mojím víťazstvom,
mojou nekonečnou extázou.
Moje srdce nesmierne trpí, aby Ťa poznalo.
Preto strieľam šípy svojho smútku
do Tvojho Srdca.
Oslobodený od chýb, bez myšlienok,
nemám už žiadne túžby.
Ó, transcendentálna Krása,
som otrok Tvojho nektárového Súcitu.
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015