65. Tvoj nektárový súcit

Si krásna, ó absolútna Bytosť.
som tvoj otrok.
Tvoje Víťazstvo je mojím víťazstvom,
mojou nekonečnou extázou.
Moje srdce nesmierne trpí, aby Ťa poznalo.
Preto strieľam šípy svojho smútku
do Tvojho Srdca.
Oslobodený od chýb, bez myšlienok,
nemám už žiadne túžby.
Ó, transcendentálna Krása,
som otrok Tvojho nektárového Súcitu.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Moja flauta.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo (knižne nevydané) v roku 2015.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Moja flauta, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »