65. Tvoj nektárový súcit

```

Si krásna, ó absolútna Bytosť.

som tvoj otrok.

Tvoje Víťazstvo je mojím víťazstvom,

mojou nekonečnou extázou.

Moje srdce nesmierne trpí, aby Ťa poznalo.

Preto strieľam šípy svojho smútku

do Tvojho Srdca.

Oslobodený od chýb, bez myšlienok,

nemám už žiadne túžby.

Ó, transcendentálna Krása,

som otrok Tvojho nektárového Súcitu.

```

From:Sri Chinmoy,Moja flauta, (knižne nevydané), 2015
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mf