61. Moje posledné slovo

Budeš počuť moje posledné slovo.
S touto nádejou
stále existujem na zemi.
Nechaj ma navždy tancovať vo Svojom Srdci,
v smutných nociach a radostných dňoch.
Cítim, že trýzeň šťastia je bolestnejšia
ako bolesť smútku,
pretože keď mám radosť, zabúdam na Teba;
zraňujem Tvoje Srdce.
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015