60. Ó, môj Lodivod

Ó, moja loď, ó môj Lodivod,
ó, posolstvo Transcendentálnej Blaženosti,
nes ma.
Moje srdce je smädné a hladné,
a zároveň hlboko spí.
Nes moje srdce na druhý breh.
Všade okolo seba vidím tanec smrti,
počujem hrom neodvratnej záhuby.
Ó môj vnútorný Kormidelník, Ty si môj,
si Oceánom nekonečného Súcitu.
V Tebe sa strácam,
celý sa v Tebe strácam.
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015