58. Ó, môj krásny Pán

Si krásny, krajší, najkrajší,
krása, ktorá nemá páru v rajskej záhrade.
Vo dne v noci nech Tvoj Obraz prebýva
v najväčších hĺbkach môjho srdca.
Bez Teba moje oči nevidia,
všetko je ilúzia, všetko je pusté.
Všade okolo mňa, vo vnútri i vonku,
počujem melódiu temnej bolesti.
Môj svet je plný neznesiteľných bolestí.
Ó Pane, ó môj prekrásny, nech som v tomto živote
aspoň na letmý okamih
požehnaný Milosťou uzrieť Tvoju Tvár.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Moja flauta.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo (knižne nevydané) v roku 2015.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Moja flauta, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »