58. Ó, môj krásny Pán

Si krásny, krajší, najkrajší,
krása, ktorá nemá páru v rajskej záhrade.
Vo dne v noci nech Tvoj Obraz prebýva
v najväčších hĺbkach môjho srdca.
Bez Teba moje oči nevidia,
všetko je ilúzia, všetko je pusté.
Všade okolo mňa, vo vnútri i vonku,
počujem melódiu temnej bolesti.
Môj svet je plný neznesiteľných bolestí.
Ó Pane, ó môj prekrásny, nech som v tomto živote
aspoň na letmý okamih
požehnaný Milosťou uzrieť Tvoju Tvár.
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015